WIELOLETNIA TRADYCJA 25 LAT DOŚWIADCZENIA

Energetyka

Dostarczamy energię elektryczną na różne sposoby.

 

W zakresie energetyki SAPPO  zapewnia:

– budowę i konserwację stacji transformatorowych

– budowę napowietrznych  i kablowych linii sN i nN

– budowę oczyszczalni przydomowych i sieciowych