WIELOLETNIA TRADYCJA 25 LAT DOŚWIADCZENIA

Pomiary

Wykonujemy kompleksowe pomiary elektryczne na różnego typu obiektach.

Rodzaje pomiarów wykonywanych przez SAPPO:

Pomiary elektryczne:

– badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

– badanie stanu izolacji przewodów i kabli,

– badanie wyłączników różnicowo-prądowych,

– badanie uziomu ochronnego,

– badanie instalacji odgromowej,

– natężenie oświetlenia.

 

Pomiary teletechniczne:

– badania sieci strukturalnych LAN

– badania systemów pożarowych